Brukerveiledning mobilsvar

Lytte til beskjeder

Mobilsvar er gratis, men må aktiveres på MinSide etter at abonnementet har blitt aktivt hos oss.

For å lytte til dine beskjeder ringer du 91509001. Du får da automatisk lest opp hvor mange nye og gamle beskjeder du har. Dersom du ønsker å forhindre automatisk avspilling, kan du ved å gå inn på Mine sider* velge å alltid måtte angi at personlig-kode for å få tilgang til å lese av beskjeder. Her kan du også velge å angi om støttemenyen for MobilSvar skal slås av eller om du vil få lest opp denne på engelsk.

Mobilsvar gir deg mulighet til å lagre inntil 20 talemeldinger. Dersom du har lagret mer enn 20 meldinger får du varsel om å slette. Avspilte meldinger lagres automatisk, og beholdes i fem dager hvis de ikke slettes.

Du kan også velge å motta kopi av alle dine beskjeder til ønsket e-postadresse (og du kan da lagre dem så lenge du selv måtte ønske). Dette kan du registrere ved å gå inn på Mine sider*. Her får du også tilgang til MobilSvar-innboksen din hvor du kan spille av dine beskjeder fra din pc.

De fleste mobiltelefoner har en ”talepostkasse”-funksjon på tast 1. Hold inne 1-tasten i et par sekunder, og telefonen ringer automatisk opp MobilSvar. Hvis nummeret ikke er lagt inn, har du mulighet til å gjøre dette.

 

Lytte til beskjeder fra en annen telefon

Ring ditt eget mobilnummer og vente til du kommer til din MobilSvar
Tast * for å avbryte din velkomsthilsen
Tast din personlige MobilSvar-kode og trykk #
Hvis du har glemt koden din, tast * og få den tilsendt som SMS til ditt mobilnummer

 

Manøvreringskoder

 • Tast * for å hoppe et trinn fremover i menyen (til hovedmenyen)
 • Tast 1 for å ringe tilbake til nummeret som har lagt igjen beskjeden
 • Tast 2 for å spille av neste beskjed
 • Tast 3 for å slette beskjed
 • Tast 4 for å spole bakover i beskjeden
 • Tast 5 for å pause opplesningen av beskjeden (oppheves ved å trykke på en vilkårlig tast)
 • Tast 6 for å spole fremover i beskjeden
 • Tast 7 eller # for å høre beskjeden om igjen (taster du 7 to ganger får du høre forrige beskjed)
 • Tast 8 for å høre tidspunktet beskjeden ble mottatt og anropsnummeret (kun dersom nummeret ikke er hemmelig)
 • Tast 0 for å få lest opp de ulike menyvalgene listet over

 

Legge igjen en beskjed

Den som ringer for å legge igjen en beskjed i din MobilSvar blir møtt med en stemme som forteller hvilket mobilnummer sin MobilSvar man har kommet til. Så blir vedkommende bedt om å taste 1 for å legge igjen telefonnummer, eller lese inn beskjed etter pipetonen.
Redigeringsmeny for innlesning av beskjed

 • Tast # for å komme til redigeringsmenyen for innlesning av beskjed
 • Tast 1 for å slette beskjeden du har lest inn
 • Tast 2 for å lytte til beskjeden du har lest inn
 • Legg på for å lagre beskjeden du lest inn

 

Velkomsthilsen

Vi anbefaler deg å lese inn en personlig velkomsthilsen. Den som legger igjen en beskjed er da trygg på at det er nettopp din MobilSvar. Velkomsthilsenen kan være inntil 1 minutt lang.

I tillegg til din vanlige personlige velkomsthilsen, har du også mulighet til å aktivere en internasjonal velkomsthilsen. Dette fungerer slik at når det kommer et anrop til din MobilSvar fra et utenlandsk abonnement vil den internasjonale velkomsthilsenen avspilles forutsatt at du har aktivert denne.
Legge inn en personlig velkomsthilsen

 • Ring ditt MobilSvar-nummer
 • Tast 2 når du er i hovedmenyen for å komme til menyen for velkomsthilsen
 • Tast 1 for å lese inn en personlig velkomsthilsen
 • Tast 2 for å lytte til din nåværende velkomsthilsen
 • Tast 3 for å bytte til standardhilsen
 • Tast 4 for internasjonal velkomsthilsen. Her kan du velge å aktivere/deaktivere eller lese inn en personlig hilsen
 • Du kan lese inn en velkomsthilsen så mange ganger du vil, helt til du er fornøy

Alternativer for viderekobling til MobilSvar

Stanardoppsettet for MobilSvar er at viderekobling aktiveres automatisk fra din mobiltelefon når denne er slått av, opptatt eller utenfor dekning. Du kan deretter selv angi innstillinger for når du ønsker viderekoblingen til MobilSvar skal utføres. Dette kan du angi via menyvalg i mobiltelefonen eller via tastevalg:

 • Aktivere viderekobling ved ikke svar: **61*91509001# (deaktivere: #61#)
 • Aktivere viderekobling ved ikke kontakt (avslått mobil/ikke dekning): **62*91509001# (deaktivere: #62#)
 • Aktivere viderekobling ved opptatt: **67*91509001# (deaktivere: #67#)
 • Aktivere viderekobling av alle samtaler: **21*91509001# (deaktivere: #21#)
 • Spesifisere antall sekunder (5/10/15/20/25/30) før viderekobling ved ikke svar: **61*91509001**(antall sek)#
 • Sletting av alle viderekoblinger: ##002#

Obs! Husk å avslutte alle tastekoder med å trykke på knappen som markerer send eller ringeknappen

MobilSvar-kode

De tre første gangene du ringer MobilSvar får du hjelp via startveiledningen til å endre din MobilSvar-kode. Etter dette kan du endre koden ved å taste 3 når du er i hovedmenyen. Du blir da bedt om å taste inn ny kode (4-6 siffer). Følg instruksene som blir opplest. Du kan også endre din personlige kode ved å gå inn på Mine sider*. Her kan du be om å få tilsendt din MobilSvar-kode på SMS eller endre denne til en som er lettere å huske.

Kontakt oss

Åpningstider

  Vi holder åpent alle hverdager.

 • Telefon: kl. 10 til 15
 • Chat: kl. 10 til 15

Følg oss på facebook